daghemmet solstugan

Solstugan är ett privat daghem i centrala Kyrkslätt som erbjuder småbarnspedagogik för 40 barn. Solstugans vardagsspråk är svenska. Vi erbjuder heldags-, halvdags- och deltidsplatser för barn upp till 5 år. Vi erbjuder inte förskoleverksamhet.

Vi har öppet kl. 7.15-17.00.

Vi är uppdelade i 3 barngrupper;

 Nyckelpigor – 1-2 åringar
Ekorrar – 3-4 åringar
Hundar – 5 åringar

För tillfället är vi 5 i personalen.

Facebook