Sidan är under konstruktion, ta kontakt till tel.nr. 044 304 2569 vid eventuella frågor. Kotisivut työn alla, mahdollisissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä puh.nr. 044 304 2569.

daghemmet solstugan

Solstugan är ett privat daghem i centrala Kyrkslätt som erbjuder småbarnspedagogik för 40 barn. Solstugans vardagsspråk är svenska. Vi erbjuder heldags-, halvdags- och deltidsplatser för barn upp till 5 år. Vi erbjuder inte förskoleverksamhet.

Vi har öppet kl. 7.15-17.00.

Vi är uppdelade i 3 barngrupper;

 Nyckelpigor – 1-2 åringar
Ekorrar – 3-4 åringar
Hundar – 5 åringar

För tillfället är vi 5 i personalen.

Facebook